Vuoden 2020 hallitus

Nykyiset hallituksen jäsenet vastuualueineen ja yhteystietoineen:

Puheenjohtaja ja rahastonhoitaja:
Outi Koivu, puh. 050 538 5404, outi@netland.fi

Sihteeri:
Kirsi Hituri, puh. 044 504 0634, kirsi.hituri@gmail.com

Varapuheenjohtaja:
Liisa Parkkila, liisa.parkkila@gmail.com

Jäsenvastaava:
Satu Jokikoivu, puh. 044 292 0821

Perhekahvilavastaava:
Raija Seurala, puh. 03-511 2238, raija.seurala@gmail.com

Lainaamotoiminta:
Outi Koivu, puh. 050 538 5404, outi@netland.fi

Sukkapussitoiminta:
Satu Jokikoivu, puh. 044 292 0821

Muut hallituksen jäsenet:
Elisa Ahonen
Sirpa Kulmala
Laura Nevala


Vuoden 2019 hallitus

Puheenjohtaja ja rahastonhoitaja:
Outi Koivu

Sihteeri ja jäsenvastaava:
Kirsi Hituri

Varapuheenjohtaja:
Raija Seurala

Tiedotusvastaava:
Liisa Parkkila

Perhekahvilavastaava:
Raija Seurala

Lainaamotoiminta:
Outi Koivu

Sukkapussitoiminta:
Laura Nevala

Muut hallituksen jäsenet:
Elisa Ahonen
Satu Jokikoivu
Sirpa Kulmala


Vuoden 2018 hallitus

Puheenjohtaja ja rahastonhoitaja:
Outi Koivu

Sihteeri:
Elisa Ahonen

Varapuheenjohtaja:
Raija Seurala

Jäsenvastaava:
Kirsi Hituri

Tiedotusvastaava:
Liisa Parkkila

Perhekahvilavastaava:
Raija Seurala

Lainaamotoiminta:
Outi Koivu

Sukkapussitoiminta:
Minna Järvensivu

Plan-yhteyshenkilö:
Laura Nevala

Muut hallituksen jäsenet:
Sirpa Kulmala
Ritva Nacar

Virtapiiri-ryhmä: Laura Nevala, Elisa Ahonen, Outi Koivu, Liisa Parkkila, Kirsi Hituri


Vuoden 2017 hallitus:

Puheenjohtaja ja rahastonhoitaja:
Outi Koivu

Sihteeri:
Elisa Ahonen

Varapuheenjohtaja:
Raija Seurala

Jäsenvastaava:
Kirsi Hituri

Tiedotuksesta vastaavat:
Outi Koivu, Elisa Ahonen ja Kirsi Hituri

Perhekahvilavastaava:
Raija Seurala

Kantovälinelainaamo:
Outi Koivu

Rintapumppulainaamo:
hallituksen ulkopuolelta Tiina Järvinen

Sukkapussitoiminta:
Ritva Nacar

Plan-yhteyshenkilö:
Laura Nevala

Muut hallituksen jäsenet:
Minna Järvensivu
Satu Miettola
Sirpa Kulmala

Virtapiirin toiminnasta vastaa työryhmä, jossa on myös hallituksen ulkopuolisia jäseniä:
Elisa Ahonen, Katja Touronen, Kirsi Hituri, Laura Nevala, Satu Miettola, Tiina Järvinen, Ritva Nacar ja Outi Koivu.


Vuoden 2016 hallitus

Puheenjohtaja:
Outi Koivu

Sihteeri:
Satu Miettola

Varapuheenjohtaja:
Raija Seurala

Rahastonhoitaja:
Katja Halinen

Jäsenvastaava:
Laura Nevala

Tiedotusvastaavat:
Katja Halinen
Katja Touronen
Outi Koivu

Perhekahvilavastaava:
Raija Seurala

Terhokerhovastaava:
Outi Koivu

Kantovälinelainaamo:
Outi Koivu

Rintapumppulainaamo:
Tiina Järvinen

Nuorisotoiminta:
Katja Touronen

Sukkapussitoiminta:
Katja Touronen

Plan-yhteyshenkilö:
Laura Nevala

Eu-ruokatuki:
Katja Halinen

Muut hallituksen jäsenet:
Kaisa Ylimäki
Minna Järvensivu
Ritva Nacar
Sirpa Kulmala


Vuoden 2015 hallitus

Puheenjohtaja:
Outi Koivu

Sihteeri:
Satu Miettola

Varapuheenjohtaja:
Raija Seurala

Rahastonhoitaja:
hallituksen ulkopuolelta Riitta Toivo

Jäsenvastaava:
Laura Nevala

Tiedotusvastaava:
Katja Halinen

Tuotevastaava:
Tiina Järvinen

Perhekahvilavastaava:
Raija Seurala

Terhokerhovastaava:
Outi Koivu

Kantovälinelainaamo:
Outi Koivu

Rintapumppulainaamo:
Tiina Järvinen

Nuorisotoiminta:
Katja Touronen

Sukkapussitoiminta:
Katja Touronen ja Jonna Schär

Plan-yhteyshenkilö:
Laura Nevala

Neuvolayhteistyö:
Katja Touronen ja Outi Koivu

Eu-ruokatuki:
Katja Halinen

Muut hallituksen jäsenet:
Kaisa Ylimäki
Minna Järvensivu
Ritva Nacar
Sirpa Kulmala


Vuoden 2014 hallitus

Puheenjohtaja:
Outi Koivu

Sihteeri:
Satu Miettola

Varapuheenjohtaja:
Raija Seurala

Rahastonhoitaja:
hallituksen ulkopuolelta Riitta Toivo

Jäsenvastaava:
Laura Nevala

Perhekahvilavastaava:
Raija Seurala

Iltaperhekahvilavastaava:
Kirsi Jaakkola

Perhepesävastaava:
hallituksen ulkopuolelta Jonna Schär

Kantoliinalainaamotoiminta:

hallituksen ulkopuolelta Jenni Järvinen

Nuorisotoiminta:
Katja Touronen

Sukkapussitoiminta:
Outi Koivu

Tuotevastaava:
Katja Touronen

Plan-yhteyshenkilö:
Laura Nevala

Neuvolayhteistyö:
Katja Touronen ja Outi Koivu

Muut hallituksen jäsenet:
Kaisa Ylimäki
Minna Järvensivu
Anna-Maria Suominen
Tiina Järvinen


   
   

Vuoden 2013 hallitus

Puheenjohtaja, Perhepesä: 
Jenni Järvinen, puh. 050 348 1443, jenni.jo.jarvinen@gmail.com

Varapuheenjohtaja, lainaamotoiminta:
Nina Kankaanpää, puh. 050 3000 993, nina.kankaanpaa@gmail.com

Sihteeri, EU-ruokatuki:
Satu Miettola, sähköposti: satumiet@paju.oulu.fi

Jäsenvastaava, tapahtumat, nuorisotoiminta:
Katja Touronen, puh.050 524 5221, katja.touronen@gmail.com

Rahastonhoitaja, perhekahvilavastaava:
Riitta Toivo, puh. 040 545 2148, riitta.toivo@kopteri.net

Kirpputorivastaava:
Kaisa Ylimäki

Tiedotus- ja sukkapussivastaava:
Outi Koivu, puh. 050 538 5404, outi@netland.fi

Tukioppilastoiminta:
Laura Nevala

Kummilapsitoiminta: 
Hallituksen ulkopuolelta Leena Pärnänen

Keräysvastaavat:
Raija Seurala ja Riitta Toivo

Tuotevastaavat:
Katja Touronen ja Riitta Toivo

Neuvolayhteistyö:
Katja Touronen ja Nina Kankaanpää

Muut hallituksen jäsenet:
Minna Järvensivu
Sirpa Kulmala
Anna-Maria Suominen
Tiina Järvinen


Vuoden 2012 hallitus

Puheenjohtaja, kantovälinelainaamo:
Jenni Järvinen

Varapuheenjohtaja, vaippalainaamo:
Nina Kankaanpää

Sihteeri:
Satu Miettola

Rahastonhoitaja, perhekahvilavastaava:
Riitta Toivo

Tiedotus/internetvastaava, EU-ruokatuki, rintapumppulainaamo:
Katja Halinen

Jäsen- ja tuotevastaava:
Hallituksen ulkopuolelta Katja Touronen

Kummilapsivastaava
Hallituksen ulkopuolelta Leena Pärnänen

Sukkapussivastaava:
Hallituksen ulkopuolelta Outi Koivu

Muut hallituksen jäsenet:
Raija Seurala
Minna Järvensivu
Sirpa Kulmala

 


Yhdistyksen ylimääräisessä kokouksessa 16.6.2011. valittiin loppuvuodeksi 2011 hallitukselle seuraavanlainen kokoonpano:

Puheenjohtaja (myös perhepesävastaava) :
Jenni Järvinen,
 

Hallituksen varsinaiset jäsenet:

Sihteeri
Satu Miettola

Varapuheenjohtaja, tuotevastaava, perhekahvilavastaava, vaippalainaamo ja Virtapiiri:
Nina Kankaanpää

Keräysvastaava, nuorisotoiminta/tukioppilaat, perhevalmennus ja kantoliinalainaamo:
Miia Palonen

Kirpputori/kipinävastaava:
Jaana Röytiö

Raija Seurala

Kaisa Ylimäki

Varajäsenet:

Rahastonhoitaja, jäsenvastaava
Riitta Toivo

Tiedotus/internetvastaava, kirpputori/kipinävastaava, EU-ruokatuki:
Katja Halinen

Minna Järvensivu

Sirpa Kulmala

Hallituksen ulkopuolella toimivat:

Elokuvat, sukkapussivastaava ja Virtapiiri:
Outi Koivu

Kummilapsivastaava:
Leena Pärnänen

 


Vuoden 2010 hallitus

 

Puheenjohtaja (myös lastenhoitotoiminta)
Katja Halinen

Varapuheenjohtaja (myös perhekahvilatoiminta)
Eveliina Roznovski

Sihteeri
Jenni Järvinen

Jäsenvastaava ja rahastonhoitaja
Riitta Toivo

Tuotevastaava
Nina Kankaanpää

Tiedotus- ja nettivastaava (myös sukkaprojekti)
Outi Koivu

Kummilapsivastaava
Leena Pärnänen

Keräysvastaava
Raija Seurala

Perhepesä- ja lainaamotoiminta
Jenni Järvinen
Helvi Toivola
Nina Kankaanpää

Muut hallituksen jäsenet
Minna Järvensivu
Pauliina Toivola
Jari Huusko
Pirjo Valkama


Vuoden 2009 hallitus

Puheenjohtaja
Minna Järvensivu

Varapuheenjohtaja
Tanja Välimäki

Sihteeri
Sanna Tiihamäki

Jäsenvastaava ja rahastonhoitaja
Katja Halinen

Tuotevastaava
Pauliina Toivola

Perhekahvilavastaava sekä tiedotus- ja nettivastaava
Outi Koivu

Kummilapsivastaava
Leena Pärnänen

Keräysvastaava
Minna Järvensivu

Nuorisotoiminta/tukioppilasvastaavat
Minna Järvensivu
Tanja Välimäki

Perhepesä-, lainaamo- ja imetyksen vertaistukitoiminta
Helvi Toivola
Nina Kankaanpää

Muut hallituksen jäsenet
Heli Heiskala
Anna Katava
Riitta Toivo

 

 


Vuoden 2008 hallitus

Puheenjohtaja
Minna Järvensivu (os. Huhtala)

Varapuheenjohtaja
Raija Seurala

Sihteeri
Tanja Välimäki

Lastenhoitovastaava
Katja Halinen

Tuotevastaava
Pauliina Toivola

Jäsenvastaava
Outi Koivu

Tapahtumavastaavat
Paula Antila
Anna-Maija Koivisto

Keräysvastaava
Leena Koivu

Perhekahvilavastaava
Minna Huhtala (os. Huhtala)

Nuorisotoiminta/tukioppilasvastaavat
Leena Koivu

Tiedotusvastaava
Katja Halinen


Muut hallituksen jäsenet
Sanna Tiihamäki
Heli Heiskala

Hallituksen ulkopuolella toimivat
Kummilapsivastaava Leena Pärnänen
Rahastonhoitaja Pekka Halinen

 


Vuoden 2007 hallitus
Puheenjohtaja
Taina Antila

Varapuheenjohtaja
Raija Seurala

Sihteeri (vastaa myös nuorisotoiminnasta)
Tanja Välimäki

Rahastonhoitaja (vastaa myös keräyksistä)
Irja Määttä

Lastenhoitovastaava (vastaa myös tiedotuksesta)
Katja Halinen

Perhekahvilavastaava (vastaa myös tuotteista)
Pauliina Toivola

Jäsenvastaava
Outi Koivu

Tapahtumavastaava
Paula Antila

Muut hallituksen jäsenet
Marjut Hiljanen, 

Heli Heiskala,

Anna-Maija Koivisto
Vuoden 2006 hallitus

Puheenjohtaja
Leena Koivu

Varapuheenjohtaja
Raija Seurala

Sihteeri
Tanja Välimäki

Lastenhoitovastaava
Katja Halinen

Rahastonhoitaja (vastaa myös keräyksistä)
Irja Määttä

Jäsenvastaava (vastaa myös internet-sivuista ja perhekahvilatoiminnasta)
Outi Koivu

Tuotevastaava (vastaa myös tapahtumista)
Marjut Hiljanen

Kummitoiminta
Leena Pärnänen

Tapahtumavastaava
Taina Antila

Muut hallituksen jäsenet
Paula Antila
Pauliina Toivola

 Vuoden 2005 hallitus

Puheenjohtaja
Leena Koivu

Varapuheenjohtaja
Raija Seurala

Sihteeri
Leila Ylönen

Lastenhoitovastaava
Katja Halinen

Rahastonhoitaja
Irja Määttä

Jäsenvastaava
Outi Koivu

Keräysvastaava
Marjut Hiljanen

Kummitoiminta
Leena Pärnänen

Muut hallituksen jäsenet
Taina Antila
Tanja Välimäki